Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

 UPRAVA PRIHODA I CARINA CRNE GORE 

 

Bulevar Šarla de Gola br. 2

 

81 000 Podgorica

 

Crna Gora

 

e-mail adresa za prijem elektronske pošte: upravaprihoda@tax.gov.me

 

e-mail adresa za kontakt u vezi sa domenom igara na sreću: sektorzaigrenasrecu@tax.gov.me

 

 

Direktor

Telefon: 020-448-114
Fax: 020/448-234 

 

 

 

Kontakt sa poreskim obveznicima

Call Centar:19707

 

 

Pisarnica-arhiva u centrali Uprave prihoda i carina:

kontakt telefon: 020- 448-211

e-mail:pisarnica@tax.gov.me

 

 

 

Sektor za usluge i registraciju:
kontakt telefon: 020 - 448 - 180;
fax: 020 - 448 - 211;

 

 

 

Sektor za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora:
kontakt telefon: 020 - 448 - 100;
fax: 020 - 448 - 183;

 

Nataša Damjanović

Glavna poreska inspektorka

kontakt telefon: 020 - 448 - 100;
fax: 020 - 448 - 183;
e-mail adresa: natasa.damjanovic@tax.gov.me,

 

 

Sektor za operativu u oblasti naplate:
kontakt telefon: 020 - 448 -232;
fax: 020 - 448 - 183;

 

Sektor za ljudske resurse:
kontakt telefon: 020 - 448 -178;
fax: 020 - 448 - 183;

 

Sektor za velike poreske obveznike:
kontakt telefon: 020 - 448 -156;
fax: 020 - 448 - 183;

 

Sektor za informacionu tehnologiju u oblasti poreskog sistema:
kontakt telefon: 020 - 448 -222;
fax: 020 - 448 - 211;


Korisnička podrška vezana za elektronske poreske prijave:

Br.tel: 020/448-223

020/448-158

020/658-084

067/618 - 603
e-mail adresa: eprijava@tax.gov.me 


Korisnička podrška za projekat elektronske fiskalizacije:


Tel: 020/448-175

       020/448-247

       020/448-248

e-mail adresa: efiskalizacija@tax.gov.me

Centralni registar privrednih subjekata (CRPS):

Kontakt telefon: 020 – 230 - 858

 

Kontakt za saradnju s medijima:

Milica Vuletić

Načelnik Odsjeka za usluge poreskim obveznicima, Kontakt centar i edukaciju javnosti

tel.: 020 - 448 - 198;
e-mail adresa: milica.vuletic@tax.gov.mePODRUČNE JEDINICE I EKSPOZITURE


PJ PODGORICA

e-mail: srdjan.rubezict@tax.gov.me

pguvjerenja.tax@tax.gov.me

tel: 020/442-701

067/601-065


Filijala za usluge i registraciju: vladan.kasalica@tax.gov.me

 

 

PJ CETINJE

e-mail:jelena.maricevic@tax.gov.me

tel.041/231-966

PJ DANILOVGRAD

e-mail:slavka.pavicevic@tax.gov.me

tel.067/278-690

020/810-095

PJ TUZI

e-mail:emir.lekic@tax.gov.me

tel.020/672-666

PJ BAR

E-mail: sonja.cikic@tax.gov.me;

tel: 067/252-552

067/628-684PJ NIKŠIĆ

e-mail: slavica.djurdjevac@tax.gov.me;

tel: 040/213-104;

040/215-347

067/321-405PJ KOTOR

e-mail: gordana.nestorovic@tax.gov.me;

tel: 032/322-717

067/252-539PJ BUDVA

e-mail: dobrilo.gojkovic@tax.gov.me;

tel: 033/451-168PJ HERCEG NOVI

e-mail: jovo.grdinic@tax.gov.me;

tel: 031/322-762PJ BERANE

e-mail:

tel: 067/228-238; 067/261-115; 067/521-969ROŽAJE

e-mail: ajsela.kalac@tax.gov.me

tel: 067/243-161PLAV

e-mail: alen.djurkovic@tax.gov.me

tel: 067/252-627ANDRIJEVICA

e-mail: ranko.vukicevic@tax.gov.me

tel: 067/378-323PETNJICA

e-mail: erna.latic@tax.gov.me

tel: 068/393-226PJ BIJELO POLJE

e-mail: 

tel: 050/432-067

050/433-667

067/248-144MOJKOVAC

e-mail: natasa.medojevic@tax.gov.me

tel: 067/278-550KOLAŠIN

e-mail: zarko.pekovic@tax.gov.me

tel: 020/865-785PJ PLJEVLJA

e-mail: eldin.katana@tax.gov.me;

tel: 052/323-061

067/210-484