Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Centrala

11.03.2020.

Sektor za usluge i registraciju

Sektor obavlja poslove...

11.03.2020.

Služba za opšte poslove

Služba za opšte poslove obavlja...

11.03.2020.

Služba za finansije i javne nabavke

Služba za finansije i javne nabavke obavlja poslove...

11.03.2020.

Odjeljenje za međunarodnu saradnju i razmjenu informacija

Odjeljenje obavlja poslove...

11.03.2020.

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu i integritet

Odjeljenje obavlja poslove...

11.03.2020.

Odjeljenje za upravljanje rizicima

Odjeljenje obavlja poslove...

11.03.2020.

Odjeljenje za planiranje i izvještavanje

Odjeljenje obavlja poslove...

11.03.2020.

Sektor za velike poreske obveznike

Sektor obavlja poslove ...

11.03.2020.

Sektor za ljudske resurse

Sektor obavlja poslove ...