Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

Direktor Poreske uprave u intervjuu za agenciju "MINA" - Naplaćeno 100 miliona EUR više poreza

Direktor Poreske uprave u intervjuu za agenciju "MINA" - Naplaćeno 100 miliona EUR više poreza
Datum objave: 13.01.2020 10:05 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupna bruto naplata ostvarena u prošloj godini iznosila je 1,18 milijardi EUR, što je 100 miliona više u odnosu na 2018, saopštio je direktor Poreske uprave (PU), Miomir M. Mugoša i dodao da je rasla naplata svakog poreskog oblika.

On je u intervjuu agenciji Mina-business kazao da je plan naplate za prošlu godinu premašen 80 miliona EUR.

“U strukturi naplate najznačajniji udio porez na dodatu vrijednost (PDV) i porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, a rast naplate zabilježen je kod svakog poreskog oblika, pa imamo naplatu PDV-a u iznosu od 289,27 miliona EUR, što je 15 odsto više nego prošle godine, a 14 odsto iznad plana”, kazao je Mugoša.

Poreza na dobit preduzeća naplaćeno je 75,14 miliona EUR, što je devet odsto više nego 2018. godine, odnosno pet miliona EUR iznad plana, a doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 550,84 miliona EUR, četiri odsto više nego 2018.

“Poreza na dohodak građana naplaćeno je 180,89 miliona EUR, što je deset odsto više nego 2018. godine, a 17 odsto iznad plana. Poreza na promet nepokretnosti naplaćeno je 20,48 miliona EUR, što je deset odsto više nego 2018”, naveo je Mugoša.

Koncesionih naknada naplaćeno je 39,17 miliona EUR, što je šest odsto više nego 2018.

Mugoša je kazao da poreski dug predstavlja primarni zadatak PU kojim se godinama svakodnevno bave, a u cilju efikasnijeg upravljanja poreskim dugovanjima prije tri godine donijeli su Plan za upravljanje poreskim dugom kojim se predviđa postepeno smanjenje neizmirenih poreskih obaveza primjenom čitavog seta mjera, preporučenih od međunarodnih eksperata i Državne revizorske institucije, radi naplate što većeg dijela naplativih potraživanja, te oslobađanja poreskog knjigovodstva onih potraživanja koja je apsolutno nemoguće naplatiti.

“U prethodnom periodu ove mjere dale su dobre rezultate, imajući u vidu da je nivo dospjelog poreskog duga smanjen 190 miliona EUR, od čega je samo kroz reprogram naplaćeno preko 62 miliona EUR”, kazao je Mugoša.

On je rekao da očekuje da će se povećanjem stepena dobrovoljnog poštovanja poreskih obaveza, te primjenom mjera prinudne naplate i isknjižavanjem obaveza obveznika kod kojih je stečajni postupak okončan likvidacijom nastaviti trend smanjenja poreskog duga.

“Međutim, moram naglasiti da izazov u našim naporima na smanjenju poreskog duga predstavlja činjenica da se za sva nenaplaćena potraživanja svakodnevno obračunava kamata, kao i da kod određenih poreskih obveznika, kao što su saobraćajna preduzeća postoje poteškoće u naplati obaveza. Zbog toga me ohrabruje najava Vlade da će tokom ove godine biti riješeno pitanje poreskog duga, nacionalne avio-kompanije Montenegro Airlines (MA), koji predstavlja najvećeg poreskog dužnika”, naveo je Mugoša.

On je, odgovarajući na pitanje šta PU čini po pitanju povećanja poreske discipline, kazao da i borba protiv sive ekonomije i sankcionisanje nelegalnog poslovanja predstavljaju poseban prioritet u radu Vlade, te poreska inspekcija u svim svojim kapacitetima usmjerava napore na temeljan i kvalitetan monitoring rada privrednika, sve u bliskoj saradnji sa ostalim inspekcijskim službama zaduženim za suzbijanje sive ekonomije.

“Treba napomenuti da postupcima inspeksijskog nadzora prethodi analiza rizika u cilju efektivnog djelovanja inspektora, kako bi se dostupni resursi inspekcije usmjeravali na one djelatnosti i segmente poreskih obveznika kod kojih postoji najveći rizik za poštovanje poreskih propisa, a uredni poreski obveznici relaksirali čestih kontrola”, dodao je Mugoša.

U sprovođenju aktivnosti na sankcionisanju sive ekonomije poseban fokus aktivnosti je detekcija obveznika koji posluju van regularnih tokova, kao i onih koji zapošljavaju radnu snagu na crno, ali i na kontroli evidentiranja prometa, uplaćivanja dnevnih pazara, te prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza od registrovanih privrednika.

“Tokom prošle godine poreska inspekcija utvrdila je neprijavljene poreske obaveze u iznosu od oko 75 miliona EUR, kao i 11,77 hiljada brzinskih provjera, na osnovu čega su izrečeni prekršajni nalozi od preko 1,5 miliona EUR i utvrđene dodatne poreske obaveze u iznosu od skoro 50 miliona EUR”, precizirao je Mugoša.

On je, govoreći o Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja, koji je usvojen u nastojanju da se obezbijedi naplata zaostalog poreskog duga, kazao da je do sada prihodovano ukupno 62,72 miliona EUR, pri čemu stopa naplate reprogramiranih obaveza iznosi 72,24 odsto.

“Obaveze obuhvaćene reprogramom odložene su na do pet godina, te je tokom 2017. godine naplaćeno 24,25 miliona EUR, tokom 2018. godine 20,14 miliona EUR, a tokom prošle godine 18,33 miliona EUR”, rekao je Mugoša.

Dosadašnjom realizacijom tog zakonskog rješenja preduzeća, među kojima je i značajan broj obveznika s Crne liste, do sada su izmirila potraživanja u iznosu od 49,87 miliona EUR, dok su građani izmirili potraživanja od 8,6 miliona EUR, a javna preduzeća i ustanove u iznosu od 4,24 miliona EUR.

“PU očekuje da će po osnovu reprograma naplata i u ovoj godini iznositi oko 20 miliona EUR, pri čemu uspješna realizacija ove aktivnosti svakako zavisi i od dinamike izmirivanja dospjelih obaveza od samih poreskih obveznika koji su ušli u reprogram”, dodao je Mugoša.

On je, komentarišući odlaganje primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, kazao da je to zakonsko rješenje usvojeno u cilju efikasnije borbe protiv sive ekonomije, a posebno imajući u vidu regionalna iskustva koja pokazuju da je elektronska fiskalizacija doprinijela većoj naplati svih vrsta poreza, širenju poreske osnovice i suzbijanju značajnog dijela nelojalne konkurencije koja je ranije poslovala u sivoj zoni.

“Svi akteri u ovom projektu, uključujući Ministarstvo finansija, PU i poreske obveznike, svjesni su kompleksnosti njegove implementacije, zbog čega se izuzetno kratak rok od četiri mjeseca pokazao kao nedovoljan da bi se sve pripremne aktivnosti realizovale na najkvalitetniji mogući način”, objasnio je Mugoša.

Samim tim, bez obzira na benefite koje PU očekuje od primjene tog zakonskog rješenja, Mugoša smatra da će period od dodatnih 12 mjeseci koje su PU i privrednici dobili izmjenama Zakona radi odlaganja njegove primjene do 1. januara naredne godine doprinijeti da se što bolje i blagovremeno realizuju sve normativne, proceduralne i tehničke aktivnosti, kao i da PU i poreski obveznici u potpunosti spremno dočekaju momenat početka funkcionisanja sistema elektronske fiskalizacije.

“Tokom ove godine ćemo ne manjim intenzitetom nego do sada, uz maksimalnu posvećenost i kroz dijalog sa privrednicima, raditi na dovršavanju podzakonskih akata, sprovođenju tenderske procedure za odabir izvođača projekta i nabavku softverskog i hardverskog rješenja i tehničkoj i pravnoj podršci obveznicima kako bi poslovanje uskladili sa odredbama novih propisa”, kazao je Mugoša.

Imajući u vidu započetu reformu čija realizacija je u toku, PU će se i tokom ove godine još fokusirati na sprovođenje reformskih aktivnosti i strateških ciljeva vezanih za naplatu prihoda, dalje smanjenje poreskog duga, borbu protiv sive ekonomije, modernizaciju poslovnih procesa i reorganizaciju Poreske uprave kroz unapređenje kadrovske strukture.

“U tom smislu, plan rada za ovu godinu obuhvata intenzivne aktivnosti u vezi sa nastavkom realizacije projekta Reforma poreske administracije u Crnoj Gori, kroz koji ćemo na petogodišnjem vremenskom planu obezbijediti nabavku novog informacionog sistema, sa integrisanim bazama podataka i tačnim i relevantnim informacijama o svim poreskim obveznicima”, naveo je Mugoša.

On je kazao da će se PU fokusirati na dalje jačanje proaktivnog pristupa poreskim obveznicima kroz komunikaciju i promjenu svijesti, realizacijom niza javnih kampanja i još bližom saradnjom sa udruženjima poreskih obveznika, podsticanje dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa, realizacijom planova za poštovanje poreskih propisa i tretmanom poreskih obveznika zasnovanim na rizicima, kao i smanjenje administrativnog opterećenja za ispunjavanje poreskih obaveza, uvođenjem novih elektronskih servisa, pojednostavljenjem procedura i poreskih prijava, te redukcijom potrebe za dostavom istih podataka više puta.

PU će se u ovoj godini baviti i realizacijom projekta uvođenja elektronske fiskalizacije, kojom će se obezbijediti efikasnija borba protiv sive ekonomije, praćenje regularnosti poslovanja poreskih obveznika, uspostavljanje većeg stepena poštovanja poreskih propisa, ali i modernizacija načina komunikacije državne uprave sa privredom u skladu sa tehnološkim razvojem i trendovima automatizacije poslovnih procesa.

PU će, kako je dodao, raditi i na unapređenju osnovnih funkcija poreskog organa kroz realizaciju projekta jačanja kapaciteta kroz podršku Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) finansiranu od EU i Švajcarske, kao i na ispunjavanju zakonskih, logističkih i organizacionih preduslova za formiranje poreske policije i uspostavljanje efikasnog mehanizma za otkirvanje poreskih prevara i utaja i ostalih krivičnih djela u oblasti privrednog prometa.

“Za uspješnu realizaciju tih aktivnosti je primarni preduslov očuvanje i ulaganje u ljudske resurse na kojima cjelokupna reforma počiva i zavisi. Zbog toga će prioritetni cilj PU biti obnavljanje ovog važnog resursa, kroz kontinuiranu edukaciju i specijalizaciju postojećeg kadra, ali i podmlađivanje strukture zaposlenih, radi obezbjeđenja kompetenci potrebnih za administraciju i naplatu poreskih obaveza u doba rasta opsega digitalne ekonomije i savremenih privrednih tokova”, zaključio je Mugoša.