Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Novosti i informacije za poreske obveznike

14.12.2020.

Sve o ELEKTRONSKOJ FISKALIZACIJI na jednom mjestu

Sve o ELEKTRONSKOJ FISKALIZACIJI na jednom mjestu Ovdje možete pronaći sve informacije o projektu elektronske fiskalizacije

21.09.2020.

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA - Treći set Često postavljanih pitanja

U cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, shodno Zakonu, podzakonskim aktima i Tehničkoj i Funkcionalnoj specifikaciji, ovdje možete naći treći set često postavljanih pitanja, koja se na nedjeljnoj osnovi dopunjavaju, radi edukacije i informisanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa:

15.09.2020.

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA - Drugi set Često postavljanih pitanja

U cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, shodno Zakonu, podzakonskim aktima i Tehničkoj i Funkcionalnoj specifikaciji, ovdje možete naći drugi set često postavljanih pitanja, koja se na nedjeljnoj osnovi dopunjavaju, radi edukacije i informsanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa.

08.09.2020.

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA - Često postavljana pitanja

U cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, shodno Zakonu, podzakonskim aktima i Tehničkoj i Funkcionalnoj specifikaciji, ovdje možete naći Često postavljana pitanja, koja će na nedjeljnoj osnovi biti dopunjavana, radi edukacije i informsanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa.

08.09.2020.

Objavljene Funkcionalna i Tehnička specifikacija za projekat elektronske fiskalizacije

U cilju obezbjeđivanja tehničkih preduslova za sprovođenje fiskalnog servisa krozu projekat Elektronske fiskalizacije, Poreska uprava objavljuje Tehničku i Funkcionalnu specifikaciju za krajnje korisnike, koje će omogućiti poreskim obveznicima da prilagode svoje sisteme za prenos podataka o izvršenom prometu, shodno Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, čija će primjena početi od 1. januara 2021. godine.

21.07.2020.

PORESKA UPRAVA PRILAGODILA RAD EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI U CRNOJ GORI - Privremeno suspendovan rad sa strankama, područne jedinice dostupne putem mejla i telefona

Poštovani poreski obveznici, Obavještavamo vas da je Poreska uprava, imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori, prilagodila svoj rad kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zaštitila zdravlje i svojih službenika i poreskih obveznika, te službenici Poreske uprave od 22. jula 2020. godine neće raditi sa strankama.

17.07.2020.

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE: U toku izrada softverskog rješenja za vođenje evidencije o odloženim obavezama

Poreska uprava obavještava poreske obveznike koji su obaveze prijavljene tokom marta, aprila i maja 2020. godine odložili shodno Uredbi o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja ("Službeni list Crne Gore", br. 027/20 od 31.03.2020, 050/20 od 29.05.2020), a čije će se plaćanje vršiti u 24 mjesečne rate, da je za potrebe vođenja evidencije o uplatama po ovom osnovu u toku izrada rješenja u informacionom sistemu Poreske uprave.

20.05.2020.

Produžen rok za podnošenje revizorskih izvještaja

Poreska uprava prihvatila je inicijativu Instituta sertifikovanih računovođa, te će se blagovremeno podnijetim smatrati revizorski izvještaji dostavljeni do 31.07.2020. godine.

18.05.2020.

Područne jedinice Poreske uprave započele rad sa strankama

Obavještavamo vas da će on danas područne jedinice Poreske uprave, u nastojanju da privrednicima izađe u susret i obezbijedi veću dostupnost pri pružanju administrativnih usluga, početi rad sa strankama, uz poštovanje preporučenih mjera za prevenciju širenja zarazne bolesti COVID-19.

11.05.2020.

Podnošenje Zahtjeva za subvenciju od strane obveznika koji se ne registruju u CRPS-u

Poštovani, Obavještavamo vas da je omogućeno podnošenje Zahtjeva za subvenciju -Covid 19 , za grupu poreskih obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnost, a nemaju obavezu registracije u CRPS-u ( advokati, notari, izvršitelji, slobodni umjetnici…). Takođe, molimo poreske obveznike koji su predali ZPO za 2020.godinu i isti je obrađen u sistemu PU, da pokušaju ponovo sa podnošenjem Zahtjev za subvenciju za mjesec april 2020.godine.