Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Novosti i informacije za poreske obveznike

22.06.2022.

OBAVJEŠTENJE - Izmjene i dopune Zakona o PDV-u i Zakona o akcizama objavljene u "Službenom listu Crne Gore"

U "Službenom listu Crne Gore" broj 065/22 od 21.06.2022. godine objavljen je Zakon o izmjenama i doopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kao i Zakon o dopuni Zakona o akcizama.

16.06.2022.

Obavještenje za poreske obveznike: Podrška za Microsoft Internet Explorer je istekla 15.06.2022.godine

Od sada će pristup Taxis portalu funkcionisati preko Microsoft Edge IE Compatibility mode-a, a uputstvo za sva neophodna podešavanja možete pronaći u Download-u, sekcija Dokumentacija.''

15.06.2022.

Obavještenje – Primjena tranzicionih pravila o porijeklu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih strana koja primjenjuju ova Pravila u pan-euro-mediteranskom području

Vezano za obavještenja Uprave prihoda i carina od 16.03.2022.g. (početak primjene tranzicionih pravila o porijeklu između Evropske Unije i Crne Gore) i od 11.05.2022.g. (početak primjene tranzicionih pravila o porijeklu između Crne Gore i EFTA zemalja), obavještavamo vas da je, u Službenom listu Evropske Unije serije C broj 202 od 19.05.2022.g., objavljeno Obavještenje Evropske komisije o primjeni tranzicionih pravila o porijeklu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih strana koja primjenjuju ova pravila u pan-euro-mediteranskom području.

01.06.2022.

PRIPREMIMO SE ZA LJETNJU TURISTIČKU SEZONU – Informator za sezonsko obavljanje djelatnosti

PRIPREMIMO SE ZA LJETNJU TURISTIČKU SEZONU – Informator za sezonsko obavljanje djelatnosti

Nakon dvije godine tokom kojih smo se suočavali sa izazovima vezanim za pandemiju zarazne bolesti Covid19, koja je u potpunosti promijenila uslove poslovanja poreskih obveznika i javne uprave, kao i brojne socio-ekonomske faktore koji utiču na privredu, pred nama je ljetnja turistička sezona od koje i privreda i država imaju velika očekivanja u pogledu ostvarenja posjete turista, bogate turističke ponude, dobrog poslovanja, a samim tim i obezbjeđenja prihoda za državni budžet.

19.05.2022.

Spisak proizvoda koji se oporezuju po sniženoj i nultoj stopi PDV-a za 2022. godinu

Ovdje možete pogledati spisak proizvoda koji se oporezuju po sniženoj i nultoj stopi PDV-a za 2022. godinu

18.05.2022.

Obavještenje: Uprava prihoda i carina organizuje tribine za poreske obveznike u Baru, Kolašinu i Budvi

Poslije pauze uzrokovane pandemijom COVID-19, tribine u svrhu edukacije poreskih obveznika u oblasti poreskih propisa i pripreme za predstojeću turističku sezonu nastavljaju se u maju tekuće godine.

09.05.2022.

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE – Izmjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost objavljen je u ''Službenom listu Crne Gore“, br. 049/22 od 06.05.2022. godine. Zakon je stupio na snagu danom objavljivanja u ''Službenom listu Crne Gore“.

20.04.2022.

JAVNI POZIV ZA REPROGRAM PORESKOG POTRAŽIVANJA SVIM ZAINTERESOVANIM PORESKIM DUŽNICIMA

Pozivaju se svi zainteresovani poreski dužnici, pravna i fizička lica, koji imaju neplaćena poreska i neporeska potraživanja dospjela za plaćanje zaključno sa 20. aprilom 2022.godine, da podnesu zahtjev za reprogram poreskog potraživanja.

14.04.2022.

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE – Izmjene Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja donijelo je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je objavljen u “Službenom listu Crne Gore”, br. 032/22 od 25.03.2022. godine.

13.04.2022.

PODNESITE GODIŠNJU PRIJAVU POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA ZA 2021. GODINU

Podsjećamo poreske obveznike da rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL) za 2021. godinu ističe 30. aprila 2022. godine, pri čemu će se blagovremeno podnijetim prijavama smatrati i prijave dostavljene zaključno sa 4. majom 2022. godine.