Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE – Izmjene Pravilnika o obliku i sadrżini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u Centralni registar objavljene u "Službenom listu Crne Gore"

Datum objave: 14.01.2022 12:35 | Autor: Uprava prihoda i carina

Ispis Štampaj stranicu


Imajući u vidu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji, Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o izmjeni Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa, kao i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Ministarstvo finansija i socijalnog staranja donijelo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadrżini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u Centralni registar, koji je objavljen u “Službenom listu Crne Gore”, br. 003/22 od 12.01.2022. godine.

Pravilnik je stupio na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Ovdje možete pogledati tekst Pravilnika o obliku i sadrżini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u Centralni registar: Pravilnik o obliku i sadrzini JPR.doc,

a sa novinama koje je izmjena Pravilnika donijela možete se upoznati ovdje: Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadrzini JPR.doc.

Izmijenjenu formu Jedinstvene prijave za registraciju, koja je sastavni dio Pravilnika možete pronaći ovdje: Novi JPR 2022.g.doc.