Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Antikorupcija

07.04.2022.

Informacije o budžetu Uprave prihoda i carina

Ovdje možete pronaći Budžetske dokumente Uprave prihoda i carina Crne Gore

02.12.2021.

SPISAK ZAPOSLENIH U UPRAVI PRIHODA I CARINA

Ovdje možete naći spisak zaposlenih u Upravi prihoda i carina Crne Gore, ažuriran na dan 01.12.2021. godine:

05.10.2020.

Analitičke kartice

26.03.2020.

Slobodan pristup informacijama u posjedu Uprave prihoda i carina

Ovdje možete pronaći sve informacije u posjedu Uprave prihoda i carina relevantne sa stanovišta primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama

11.03.2020.

SPISAK ZAPOSLENIH U PORESKOJ UPRAVI

Ovdje možete naći spisak zaposlenih u Poreskoj upravi, ažuriran na dan 10.03.2020. godine:

15.10.2019.

Interni odglasi u Poreskoj upravi

U skladu sa članom 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, postupke po internim oglasima objavljuje organ uprave nadležan za upravljanje kadrovima, te vas obavještavamo da su sve relevatne informacije vezane za iste, vezane za popunjavanje radnih mjesta u Poreskoj upravi, dostupne na internet stranici Uprave za kadrove:

22.03.2019.

SPISAK ZAPOSLENIH U PORESKOJ UPRAVI

Ovdje možete naći spisak zaposlenih u Poreskoj upravi, ažuriran na dan 22.03.2019. godine:

01.03.2019.

PORESKA UPRAVA - Tekući budžet za 2019. godinu

Ovdje možete pogledati tekući budžet Poreske uprave za 2019. godinu

12.11.2018.

Javni registri i javne evidencije u posjedu Poreske uprave

Javni registri i javne evidencije u posjedu Poreske uprave