Manja slova Veća slova RSS

Da li znate da lica koja obavljaju samostalnu djelatnost a porez plaćaju po stvarnom dohotku Godišnju prijavu poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL) mogu podnijeti elektronskim putem?


Pitajte Poresku upravu

Aktuelnosti

24.02.2021.

PODNESITE PRIJAVU POREZA NA DOBIT I FINANSIJSKE ISKAZE DO 31. MARTA

Obavještavamo poreske obveznike o odgovoru na molbu Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore za odlaganje roka za podnošenjem godišnjih prijava poreza na dobit pravnih lica i finansijskih iskaza za 2020. godinu:

više...
24.02.2021.

Ažurirana Bijela lista poreskih obveznika

Uprava prihoda Crne Gore objavila je ažuriranu Bijelu listu – spisak poreskih obveznika kod kojih je uočen najveći stepen fiskalne discipline. Na listi su se našla imena poreskih obveznika s kojima Uprava kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza. Obveznici s Bijele liste prepoznati su kao kompanije koje uredno izmiruju obaveze prema svojim povjeriocima, uključujući i državu, te samim tim predstavljaju i afirmativne potencijalne poslovne partnere na tržištu.

više...
23.02.2021.

PODNESITE IOPPO OBRAZAC DO KRAJA FEBRUARA

Uprava prihoda podsjeća poreske obveznike da su u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice obveznici poreza po odbitku dužni da podnesu izvještaj o uplaćenom porezu po odbitku, za isplaćene prihode (IOPPO).

više...
19.02.2021.

Nova internet i e-mail adresa Uprave prihoda

Uprava prihoda obavještava javnost da se zbog institucionalne reorganizacije izvršene u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu državne uprave kojom je formirana Uprava prihoda internet stranica ove institucije sada nalazi na adresi: www.upravaprihoda.gov.me, kao i da se sva zainteresovana lica mogu obratiti Upravi putem zvanične e-mail adrese upravaprihoda@tax.gov.me.

više...
16.02.2021.

U "Glasniku" Privredne komore o elektronskoj fiskalizaciji

U "Glasniku" Privredne komore o elektronskoj fiskalizaciji

Elektronska fiskalizacija strateški je važan projekat ne samo za državu, već i za privredu. Zato je ova tema svoje mjesto našla u januarskom izdanju biltena Privredne komore "Glasnik", a o projektu su govorili predstavnici ICT zajednice u Crnoj Gori.

više...