Manja slova Veća slova RSS

Da li znate da obveznici fiskalizacije koji se bave bezgotovinskim transakcijama, a nijesu u sistemu PDV-a, fakture mogu fiskalizovati direktno preko SEP portala?


Pitajte Poresku upravu

Aktuelnosti

25.01.2022.

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE – Izmjene Pravilnika o obliku i sadrżini JPR, Pravilnika o IOPPD i Pravilnika o paušalnom oporezivanju objavljene u "Službenom listu Crne Gore"

Imajući u vidu Zakon o izmjeni Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja donijelo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadrżini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u Centralni registar, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti koji su objavljeni u “Službenom listu Crne Gore”, br. 008/22 od 24.01.2022. godine.

više...
24.01.2022.

SAOPŠTENJE: ZA TRI MJESECA REKORD - PREKO POLA MILIJARDE BUDŽETSKIH PRIHODA

SAOPŠTENJE: ZA TRI MJESECA REKORD - PREKO POLA MILIJARDE BUDŽETSKIH PRIHODA

Uprava prihoda i carina je od početka kalendarske 2022. godine do 20. januara naplatila 81.266.928,24 € budžetskih prihoda (poreski i carinski prihodi), čime je ostvaren rast prihoda od 9.1 mil. € ili 12.61 % u odnosu na isti period 2019. godine, odnosno 6.46 mil. € ili 8,63 % više u odnosu na isti period 2020. godine, odnosno 10.67 mil. € ili 15,1 % više u odnosu na isti period 2021. godine.

više...
17.01.2022.

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE – Izmjene Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja

Imajući u vidu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o izmjeni Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa, kao i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Ministarstvo finansija i socijalnog staranja donijelo je Uputstvo o izmjenama Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja, koje je objavljeno u “Službenom listu Crne Gore”, br. 003/22 od 12.01.2022. godine.

više...
15.01.2022.

Saopštenje: Na GP Božaj zaplijenjeno oko 520 kilograma opojnih droga

Saopštenje: Na GP Božaj zaplijenjeno oko 520 kilograma opojnih droga

Pripadnici Uprave prihoda i carina i Uprave policije su u danas sprovedenoj aktivnosti zaplijenili oko 500 kilograma marihuane i 20 kilograma hašiša.

više...
14.01.2022.

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE – Izmjene Pravilnika o obliku i sadrżini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u Centralni registar objavljene u "Službenom listu Crne Gore"

Imajući u vidu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji, Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o izmjeni Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa, kao i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Ministarstvo finansija i socijalnog staranja donijelo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadrżini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u Centralni registar

više...