Manja slova Veća slova RSS

Da li znate da lica koja obavljaju samostalnu djelatnost a porez plaćaju po stvarnom dohotku Godišnju prijavu poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL) mogu podnijeti elektronskim putem?


Pitajte Poresku upravu

Aktuelnosti

03.03.2021.

JAVNA SAOPŠTENJA Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF)

Obavještavamo Vas da su na sajtu Uprave policije - Sektor za finansijsko obavještajne poslove objavljena sljedeća saopštenja Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF):

više...
02.03.2021.

Fiskalni servis - Tehnička specifikacija - Prilog1 (Izračuni) (v3)

Fiskalni servis - Tehnička specifikacija - Prilog1 (Izračuni) (v3)

više...
24.02.2021.

PODNESITE PRIJAVU POREZA NA DOBIT I FINANSIJSKE ISKAZE DO 31. MARTA

Obavještavamo poreske obveznike o odgovoru na molbu Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore za odlaganje roka za podnošenjem godišnjih prijava poreza na dobit pravnih lica i finansijskih iskaza za 2020. godinu:

više...
24.02.2021.

Ažurirana Bijela lista poreskih obveznika

Uprava prihoda Crne Gore objavila je ažuriranu Bijelu listu – spisak poreskih obveznika kod kojih je uočen najveći stepen fiskalne discipline. Na listi su se našla imena poreskih obveznika s kojima Uprava kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza. Obveznici s Bijele liste prepoznati su kao kompanije koje uredno izmiruju obaveze prema svojim povjeriocima, uključujući i državu, te samim tim predstavljaju i afirmativne potencijalne poslovne partnere na tržištu.

više...
23.02.2021.

PODNESITE IOPPO OBRAZAC DO KRAJA FEBRUARA

Uprava prihoda podsjeća poreske obveznike da su u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice obveznici poreza po odbitku dužni da podnesu izvještaj o uplaćenom porezu po odbitku, za isplaćene prihode (IOPPO).

više...