Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Vijesti

03.03.2021.

JAVNA SAOPŠTENJA Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF)

Obavještavamo Vas da su na sajtu Uprave policije - Sektor za finansijsko obavještajne poslove objavljena sljedeća saopštenja Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF):

02.03.2021.

Fiskalni servis - Tehnička specifikacija - Prilog1 (Izračuni) (v3)

Fiskalni servis - Tehnička specifikacija - Prilog1 (Izračuni) (v3)

24.02.2021.

PODNESITE PRIJAVU POREZA NA DOBIT I FINANSIJSKE ISKAZE DO 31. MARTA

Obavještavamo poreske obveznike o odgovoru na molbu Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore za odlaganje roka za podnošenjem godišnjih prijava poreza na dobit pravnih lica i finansijskih iskaza za 2020. godinu:

24.02.2021.

Ažurirana Bijela lista poreskih obveznika

Uprava prihoda Crne Gore objavila je ažuriranu Bijelu listu – spisak poreskih obveznika kod kojih je uočen najveći stepen fiskalne discipline. Na listi su se našla imena poreskih obveznika s kojima Uprava kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza. Obveznici s Bijele liste prepoznati su kao kompanije koje uredno izmiruju obaveze prema svojim povjeriocima, uključujući i državu, te samim tim predstavljaju i afirmativne potencijalne poslovne partnere na tržištu.

23.02.2021.

PODNESITE IOPPO OBRAZAC DO KRAJA FEBRUARA

Uprava prihoda podsjeća poreske obveznike da su u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice obveznici poreza po odbitku dužni da podnesu izvještaj o uplaćenom porezu po odbitku, za isplaćene prihode (IOPPO).

19.02.2021.

Nova internet i e-mail adresa Uprave prihoda

Uprava prihoda obavještava javnost da se zbog institucionalne reorganizacije izvršene u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu državne uprave kojom je formirana Uprava prihoda internet stranica ove institucije sada nalazi na adresi: www.upravaprihoda.gov.me, kao i da se sva zainteresovana lica mogu obratiti Upravi putem zvanične e-mail adrese upravaprihoda@tax.gov.me.

16.02.2021.

U "Glasniku" Privredne komore o elektronskoj fiskalizaciji

U "Glasniku" Privredne komore o elektronskoj fiskalizaciji

Elektronska fiskalizacija strateški je važan projekat ne samo za državu, već i za privredu. Zato je ova tema svoje mjesto našla u januarskom izdanju biltena Privredne komore "Glasnik", a o projektu su govorili predstavnici ICT zajednice u Crnoj Gori.

15.02.2021.

Fiskalni servis - Tehnička specifikacija - Prilog1 (Izračuni)

Fiskalni servis - Tehnička specifikacija - Prilog1 (Izračuni)

03.02.2021.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Prilikom prelaska na sistem elektronske fiskalizacije neophodno izvršiti defiskalizaciju postojećih poreskih registar kasa

Uprava prihoda podsjeća obveznike fiskalizacije koji se bave gotovinskim transakcijama da je prije prelaska na sistem elektronske fiskalizacije potrebno izvršiti defiskalizaciju postojećih poreskih registar kasa, odnosno očitavanje fiskalne memorije, shodno Uredbi o bližem postupku očitavanja fiskalne memorije poreske registar kase (Sl. list Crne Gore, broj 129/20).

02.02.2021.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Vlada Crne Gore kroz novi paket mjera podrške privredi i građanima obezbjeđuje jednokratnu finansijsku pomoć za uvođenje sistema elektronske fiskalizacije

U novom paketu mjera podrške privredi i građanima za I kvartal 2021. godine, koji je Vlada usvojila prethodne sedmice, jedna od mjera odnosi se na pružanje podrške privredi u uspostavljanju sistema za elektronsku fiskalizaciju.