Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

Usluge Poreske uprave na portalu eUprava - brzo i lako do dokumenata elektronskim putem

Usluge Poreske uprave na portalu eUprava - brzo i lako do dokumenata elektronskim putem
Datum objave: 30.10.2019 09:00 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Da li znate da na portalu eUprava možete elektronskim putem dobiti sljedeće dokumente iz Poreske uprave:

- Potvrda o rezidentnosti u poreske svrhe za fizička i pravna lica

- Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda za fizička i pravna lica

- Uvjerenje o izmirenim svim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za učešće u postupku javnih nabavki

- Uvjerenje o visini prihoda

- Uvjerenje o visini prihoda (oslobođeno plaćanje)

- Ovjera računa za evidentiranje prometa

- Zahtjev za povraćaj više plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje?

Posjetite portal www.euprava.me i podnesite zahtjev za izdavanje dokumenata koristići prednosti završavanja administrativnih procedura bez posjeta područnim jedinicama i čekanja u redovima!