Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

PODNESITE IOPPO OBRAZAC DO KRAJA FEBRUARA

Datum objave: 23.02.2021 13:30 | Autor: Poreska uprava A.P.

Ispis Štampaj stranicu


Uprava prihoda podsjeća poreske obveznike da su u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice obveznici poreza po odbitku dužni da Upravi podnesu izvještaj o uplaćenom porezu po odbitku, za isplaćene prihode (IOPPO).

Izvještaj u formi IOPPO obrasca podnosi se do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu, a u nastojanju da ispunjavanje poreskh poreskih obaveza učini jednostavnijim, Uprava prihoda uvela je servis za slanje istog elektronskim putem preko Portala ePrijava.

Podsjećamo da se, kao i kod korišćenja ostalih elektronskih servisa, IOPPO obrazac podnosi od strane ovlašćenog lica poreskog obveznika isključivo uz posjedovanje digitalnog certifikata.Pomoć pri korišćenju elektronskih servisa Uprave prihoda možete dobiti od strane Odsjeka za elektronske prijave, i to putem:

e-mail adrese: eprijava@tax.gov.me ili

telefona: 020 448 -223;
020 448-158;
020 658-084;
067 618-603.