Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

Datum objave: 26.02.2021 12:27 | Autor: Poreska uprava A.P.

Ispis Štampaj stranicu


200 za objavu.xls

100 za objavu.xls

Na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ("Sl. list Crne Gore", br. 56/12 od 09.11.2012.), koju je Vlada Crne Gore donijela u oktobru 2012. godine, a koja se primjenjuje od 1. jula 2013. godine, Ministarstvo finansija i Poreska uprava objavili su inovirane spiskove najvećih poreskih dužnika, tzv. Crnu listu poreskih obveznika.

Na prvom spisku nalaze se imena 200 aktivnih poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga po osnovu neplaćenog: poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, poreza na promet nepokretnosti i koncesija, dok su na drugoj imena 100 aktivnih poreskih obveznika najvećih dužnika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa iz i na lična primanja.

Treba naglasiti da je Poreska uprava kod svih obveznika koji se nalaze na listama u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane mjere, uključujući i mjeru predlaganja stečaja, a sve u nastojanju da ne dozvoli rast poreskog duga.


U skladu sa navedenom Uredbom, liste se objavljuju na internet stranici Uprave prihoda.

UPRAVA PRIHODA CRNE GORE