Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

Datum objave: 11.08.2021 08:00 | Autor: Uprava prihoda i carina - I.B.

Ispis Štampaj stranicu


 

Na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ("Sl. list Crne Gore", br. 075/21 od 08.07.2021.), Uprava prihoda i carina objavila je inovirane spiskove najvećih poreskih dužnika, tzv. Crnu listu poreskih obveznika.

 

Crna lista 200.xlsx

 

Crna-lista-100 F.xlsx

 

Na prvom spisku nalaze se imena 200 poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga po osnovu neplaćenog: poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, poreza na promet nepokretnosti i koncesija, dok su na drugoj imena 100 poreskih obveznika - najvećih dužnika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa iz i na lična primanja.

Treba naglasiti da Uprava prihoda i carina kod svih obveznika koji se nalaze na listama u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane mjere, uključujući i mjeru predlaganja stečaja, a sve u nastojanju da ne dozvoli rast poreskog duga.


U skladu sa navedenom Uredbom, liste se objavljuju na internet stranici Uprave prihoda i carina Crne Gore.UPRAVA PRIHODA I CARINA CRNE GORE