Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

Datum objave: 11.08.2021 08:00 | Autor: Uprava prihoda i carina - I.B.

Ispis Štampaj stranicu


 

Na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ("Sl. list Crne Gore", br. 075/21 od 08.07.2021.), Uprava prihoda i carina objavila je inovirane spiskove najvećih poreskih dužnika, tzv. Crnu listu poreskih obveznika.

 

Crna lista 200.xlsx

 

Crna lista 100.xlsx

 

Na prvom spisku nalaze se imena 200 poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga po osnovu neplaćenog: poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, poreza na promet nepokretnosti i koncesija, dok su na drugoj imena 100 poreskih obveznika - najvećih dužnika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa iz i na lična primanja.

Treba naglasiti da Uprava prihoda i carina kod svih obveznika koji se nalaze na listama u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane mjere, uključujući i mjeru predlaganja stečaja, a sve u nastojanju da ne dozvoli rast poreskog duga.


U skladu sa navedenom Uredbom, liste se objavljuju na internet stranici Uprave prihoda i carina Crne Gore.UPRAVA PRIHODA I CARINA CRNE GORE