Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE – Izmjene i dopune zakona vezanih za domen poreske politike objavljene u „Službenom listu Crne Gore“

Datum objave: 10.01.2022 09:07 | Autor: Uprava prihoda i carina

Ispis Štampaj stranicu


U „Službenom listu Crne Gore“ br. 145/21 od 31.12.2021. i br. 146/21 od 31.12.2021. objavljen je set zakona kojima je izvršena izmjena i dopuna propisa vezanih za domen poreske politike, i to:

- Zakon o poreskoj administraciji.doc
- Zakon o porezu na dohodak fizickih lica.doc
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica.doc
- Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.doc
- Zakon o radu.doc
- Zakon o privrednim drustvima.doc

- Zakon o objedinjenoj registraciji i naplati poreza i doprinosa.doc

- Zakon o porezu na dodatu vrijednost.doc

Navedeni propisi stupili su na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjuju se od 1. januara 2022. godine.

Radi upoznavanja sa novinama u predmetnoj regulativi, tekstove zakona o izmjenama i dopunama zakona možete pronaći ovdje:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji.doc

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizickih lica.doc

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.doc

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.doc

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu.doc

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o privrednim drustvima.doc

Zakon o izmjeni Zakona o objedinjenoj registraciji i naplati poreza i doprinosa.doc

Zakon o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost.doc

Takođe, u „Službenom listu Crne Gore“ br. 145/21 od 31.12.2021 objavljen je Zakon o reprogramu poreskog potrazivanja.doc, kao i Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju.doc, koji su stupili na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Napominjemo i da je u "Službenom listu Crne Gore" br. 143/21 od 31.12.2021 objavljen Pravilnik o utvrdjivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po snizenoj stopi PDV.doc.