Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Vijesti

28.04.2020.

Najčešće postavljena pitanja u vezi sa subvencijama a u skladu sa Programom za pružanje podrške privredi i zaposlenima i cilju ublažavanja negativnih efekata izazvanih epidemijom novog korona virusa #COVID 19

Ovdje možete pronaći odgovore na do sada najčešće postavljena pitanja u vezi subvencija a u skladu sa Programom za podršku privredi i zaposlenima. Spisak će se redovno dopunjavati u skladu sa pristiglim pitanjima...

28.04.2020.

Komunikacija na temu subvencija za podršku privredi

Komunikacija na temu subvencija za podršku privredi

Sva pitanja vezana za Vladin program za podršku privredi možete slati na e-mail adresu subvencije@mek.gov.me.

24.04.2020.

Pravo na plaćanje poreza na dobit u ratama mogu iskoristiti obveznici koji do 30. aprila izvrše uplatu prve rate

U nastojanju da se izađe u susret poreskim obveznicima koji nijesu u mogućnosti da poresku obavezu izmire jednokratno, obavještavamo vas da je Poreska uprava uvažila zahtjev Unije poslodavaca Crne Gore da se pravo na odloženo plaćanje obaveze po osnovu poreza na dobit omogući svim obveznicima koji prvu ratu izmire najkasnije do 30. aprila 2020. godine (8 dana od objavljivanja obavještenja o plaćanju poreza na dobit u ratama), a posljednju do 31. avgusta 2020. godine, pri čemu je neophodno obezbijediti kontinuitet u izmirivanju obaveza u šest jednakih rata, kako isti ne bi bili predmet mjera prinudne naplate shodno Uredbi o odloženom plaćanju poreza na dobit (Službeni list Crne Gore 023/10). To podrazumijeva da će u jednom od preostala četiri mjeseca (maj, jun, jul i avgust), po izboru poreskog obveznika, obveznici biti dužni da uplate dvije rate.

22.04.2020.

Plaćanje obaveze po osnovu poreza na dobit u šest mjesečnih rata

Imajući u vidu da je Poreka uprava zbog pandemije zarazne bolesti COVID-19 donijela odluku da će se blagovrmeno dostavljenim smatrati finansijski iskazi i prijave poreza na dobit pravnih lica za 2019. godinu podnijeti do 15. aprila 2020. godine, poreski obveznici mogu iskoristiti pravo na plaćanje poreske obaveze u 6 mjesečnih rata shodno Uredbi o odloženom plaćanju poreza na dobit pravnih lica (Službeni list Crne Gore br. 023/10) ukoliko su uplatu prve rate izvršili zaključno sa 15. aprilom 2020. godine, pri čemu je rok za uplatu posljednje rate dospijeva 31. avgusta 2020. godine.

16.04.2020.

Tokom trajanja pandemije komunikacija sa filijalama za usluge i registraciju elektronskim putem

Tokom trajanja pandemije komunikacija sa filijalama za usluge i registraciju elektronskim putem

Tokom trajanja pandemije sa filijalama za pružanje usluga i registraciju komunicirajte online. U filijalama završite procedure vezane za prijavu i odjavu zaposlenih, izdavanje potvrda o zaposlenju, registraciju NVO, sportskih organizacija i fizičkih lica i PDV registraciju. Kontakti područnih jedinica za komunikaciju sa poreskim obveznicima su ovdje:

16.04.2020.

Izvodi i potvrde iz CRPS-a elektronskim putem tokom trajanja pandemije

Izvodi i potvrde iz CRPS-a elektronskim putem tokom trajanja pandemije

Tokom trajanja pandemije bolesti Covid-19 izvode i potvrde iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) možete dobiti elektronskim putem. Zahtjeve za izdavanje dokumenata i dokaz o uplati šaljite nam putem e-mail adrese crps@tax.gov.me.

15.04.2020.

Prijava odloženog plaćanje kroz GPPFL prijavu za 2019.godinu

Obavještavamo vas da od 14.04.2020.godine, podnosioci Godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica za 2019.godinu, istu neće moći da ulože i elektronski potpišu, dok se ne odrede, da li odlažu plaćanje obaveze iskazane u GPPFL-u.

06.04.2020.

Informacije o GPPFL na jednom mjestu - Podnesite Prijavu za odlaganje poreske obaveze zajedno sa GPPFL obrascem

Obveznici koji Godišnju prijavu poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL) za 2019. godinu podnose u papirnoj formi a žele svoje poreske obaveze po tom osnovu odložiti shodno Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, Prijavu za odlaganje podnose istovremeno sa poreskom prijavom putem pošte ili mejla određenih za komunikaciju sa područnim jedinicama za ovu namjenu.

02.04.2020.

SAOPŠTENJE: Rekordna naplata od 127 miliona eura u martu, plan i ostvarenje iz prošle godine premašeni za 10 miliona eura

SAOPŠTENJE: Rekordna naplata od 127 miliona eura u martu, plan i ostvarenje iz prošle godine premašeni za 10 miliona eura

Poreska uprava je tokom marta 2020. godine ostvarila bruto naplatu od 126.717.003,17 €, čime su ostvarenje iz marta 2019. godine i plan naplate za ovaj mjesec premašeni za 10 miliona eura (8%).

01.04.2020.

Vodič za poreske obveznike - Uredba o uslovima za odlaganje poreskih i neporeskih potraživanja

Vodič za poreske obveznike - Uredba o uslovima za odlaganje poreskih i neporeskih potraživanja

Vlada Crne Gore donijela je Uredbu o uslovima za odlaganje poreskih i neporeskih potraživanja kojom je stvoren pravni osnov za odlaganje obaveza shodno zaključku Vlade o mjerama za podršku privredi tokom trajanja epidemije zarazne bolesti COVID-19.