Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Vijesti

02.08.2019.

SAOPŠTENJE: U julu ostvarena rekordna naplata prihoda u iznosu od 102.832.059,54 €, u odnosu na prošlu godinu naplaćeno 10,3 miliona eura više

Poreska uprava je tokom jula 2019 godine ostvarila bruto naplatu od 102.832.059,54 € čime je ostavrenje iz jula 2018. godine premašeno za 10.323.409,84 € (11% više), a sve vrste prihoda bilježe rast, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na ostvarenje iz jula prošle godine.

22.07.2019.

Sporazumu o osnivanju i upravljanju Regionalnim portalom pristupili registri Crne Gore i Republike Srpske

Sporazumu o osnivanju i upravljanju Regionalnim portalom pristupili registri Crne Gore i Republike Srpske

Centralni registar rpivrednih subjekata Crne Gore (CRPS) i Agencija z posredničke, informatičke i finansijeks usluge Republike Srpske (APIF) potpisali su u Banja Luci Aneks o pristupanju Sporazumu o osnivanju i upravljanju Regionalnim portalom privrednih subjekata („BIFIDEX“ - Business and Financial Data Exchange of Southeast Europe).

18.07.2019.

EKSPERT MMF-A U POSJETI PORESKOJ UPRAVI CRNE GORE – Nastavak podrške u oblasti upravljanja rizicima za poštovanje poreskih propisa

EKSPERT MMF-A U POSJETI PORESKOJ UPRAVI CRNE GORE – Nastavak podrške u oblasti upravljanja rizicima za poštovanje poreskih propisa

U okviru projekta jačanja kapaciteta poreskih uprava zemalja Jugoistočne Evrope ekspert Međunarodnog monetarnog fonda Pol Džerard Martens (Paul Gerard Martens) realizuje posjetu Poreskoj upravi Crne Gore radi nastavka podrške u oblasti upravljanja rizicima za poštovanje poreskih propisa, te definisanja daljih aktivnosti na realizaciji plana za poštovanje poreskih propisa izrađenog tokom posjete.

11.07.2019.

JOŠ JEDAN SERVIS NA PORTALU PORESKE UPRAVE – Elektronski pristup analitičkim karticama i za obaveze vezane za Jedinstveni račun

Pored već ranije uvedenog servisa za pristup podacima o zaduženjima i uplatama po osnovu poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica i drugih vrsta poreza, poreski obveznici od 10.07.2019.godine imaju mogućnost i pregleda i štampe izvještaja ''Analitička kartica'' na kojoj su evidentirana zaduženja i uplate po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje se uplaćuju na Jedinstveni račun 820-30000-74.

10.07.2019.

INSTRUKCIJA - NAČIN OBRAČUNA POSEBNOG DOPRINOSA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (član 21 i 22), propisan je način obračuna posebnog doprinosa koji su poslodavci koji nisu zaposlili lica sa invaliditetom dužni da prilikom isplate zarade obračunaju i plate.

10.07.2019.

SAOPŠTENJE: U junu ostvarena bruto naplata prihoda Poreske uprave u iznosu od 92.641.759,46 €, a od početka 2019. godine naplaćeno 536.488.803,49 €

SAOPŠTENJE: U junu ostvarena bruto naplata prihoda Poreske uprave u iznosu od 92.641.759,46 €, a od početka 2019. godine naplaćeno 536.488.803,49 €

Poreska uprava je tokom juna 2019. godine ostvarila bruto naplatu od 92.641.759,46 €, čime su plan naplate i ostvarenje iz maja 2018. godine premašeni za 4 miliona eura, odnosno 5 miliona eura. Tokom prvih 6 mjeseci 2019. godine naplaćen je bruto iznos od 536.488.803,49 € - 48,5 miliona eura (10%) više nego u istom periodu prošle godine, a 34 miliona eura (7%) iznad plana.

05.07.2019.

Poreskoj upravi Crne Gore i direktoru Miomiru M. Mugoši dodijeljena evropska nagrada u oblasti javnih finansija i državne uprave

Poreskoj upravi Crne Gore i direktoru Miomiru M. Mugoši dodijeljena evropska nagrada u oblasti javnih finansija i državne uprave

Evropsko udruženje menadžera-Direkcija za izbor i promociju najuspješnijih poslovnih ljudi i kompanija Bosne i Hercegovine, jugoistočne i srednje Evrope dodijelilo je Poreskoj upravi Crne Gore i direktoru Miomiru M. Mugoši priznanje za rezultate postignute u 2018. godini u kategoriji javnih finansija i državne uprave.

01.07.2019.

Održan koordinacioni sastanak predstavnika MMF-a, Evropske komisije i ministarstava finansija i poreskih uprava zemalja Jugoistočne Evrope

Održan koordinacioni sastanak predstavnika MMF-a, Evropske komisije i ministarstava finansija i poreskih uprava zemalja Jugoistočne Evrope

Godišnji koordinacioni sastanak predstavnika MMF-a, Evropske komisije i predstavnika ministarstava finansija i poreskih uprava Jugoistočne Evrope održan je u Ljubljani u organizaciji Centra za razvoj izvrsnosti u finansijama (CEF), kako bi se ocijenio napredak ostvaren u projektu izgradnje kapaciteta u oblastima upravljanja javnim finansijama i poreske administracije u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU koji sprovodi MMF.

21.06.2019.

AŽURIRANA BIJELA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

Poreska uprava Crne Gore objavila je ažuriranu Bijelu listu – spisak poreskih obveznika kod kojih je uočen najveći stepen fiskalne discipline. Na listi su se našla imena poreskih obveznika s kojima Poreska uprava kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza. Obveznici s Bijele liste prepoznati su kao kompanije koje uredno izmiruju obaveze prema svojim povjeriocima, uključujući i državu, te samim tim predstavljaju i afirmativne potencijalne poslovne partnere na tržištu.

21.06.2019.

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

Na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ("Sl. list Crne Gore", br. 56/12 od 09.11.2012.), koju je Vlada Crne Gore donijela u oktobru 2012. godine, a koja se primjenjuje od 1. jula 2013. godine, Ministarstvo finansija i Poreska uprava objavili su inovirane spiskove najvećih poreskih dužnika, tzv. Crnu listu poreskih obveznika.