Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Vijesti

22.03.2021.

SAOPŠTENJE – Poslovanje privrednika potrebno uskladiti sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Pravilnikom o postupku registracije, bližoj sadržini i načinu vođenja Centralnog registra privrednih subjekata

Imajući u vidu odredbe Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) koji je u primjeni od 11. jula 2020. godine, privrednici koji posluju u Crnoj Gori, dužni su da usklade organizaciju (statut, organe društva i druge akte) sa ovim zakonom i izvrše registraciju promjena u rokovima predviđenim za različite oblike organizovanja privrednih subjekata.

16.03.2021.

PODSJEĆANJE ZA PORESKE OBVEZNIKE - ROK ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA I GODIŠNJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA 31. MART 2021. GODINE

Uprava prihoda podsjeća poreske obveznike da je zakonski rok za dostavu finansijskih iskaza i godišnje prijave poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, kao i za uplatu poreza na dobit 31. mart 2021. godine.

05.03.2021.

ISRCG organizuje seminar na temu elektronske fiskalizacije

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore organizuje stručni seminar - webinar na temu primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, kao i implementaciji projekta elektronske fiskalizacije, u cilju blagovremene implementacije ovog zakonskog rješenja i prelaska na novi sistem evidentiranja prometa kod gotovinskih i bezgotovinskih transakcija.

03.03.2021.

JAVNA SAOPŠTENJA Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF)

Obavještavamo Vas da su na sajtu Uprave policije - Sektor za finansijsko obavještajne poslove objavljena sljedeća saopštenja Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF):

02.03.2021.

Fiskalni servis - Tehnička specifikacija - Prilog1 (Izračuni) (v3)

Fiskalni servis - Tehnička specifikacija - Prilog1 (Izračuni) (v3)

26.02.2021.

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

Na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ("Sl. list Crne Gore", br. 56/12 od 09.11.2012.), koju je Vlada Crne Gore donijela u oktobru 2012. godine, a koja se primjenjuje od 1. jula 2013. godine, Ministarstvo finansija i Poreska uprava objavili su inovirane spiskove najvećih poreskih dužnika, tzv. Crnu listu poreskih obveznika.

24.02.2021.

PODNESITE PRIJAVU POREZA NA DOBIT I FINANSIJSKE ISKAZE DO 31. MARTA

Obavještavamo poreske obveznike o odgovoru na molbu Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore za odlaganje roka za podnošenjem godišnjih prijava poreza na dobit pravnih lica i finansijskih iskaza za 2020. godinu:

24.02.2021.

Ažurirana Bijela lista poreskih obveznika

Uprava prihoda Crne Gore objavila je ažuriranu Bijelu listu – spisak poreskih obveznika kod kojih je uočen najveći stepen fiskalne discipline. Na listi su se našla imena poreskih obveznika s kojima Uprava kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza. Obveznici s Bijele liste prepoznati su kao kompanije koje uredno izmiruju obaveze prema svojim povjeriocima, uključujući i državu, te samim tim predstavljaju i afirmativne potencijalne poslovne partnere na tržištu.

23.02.2021.

PODNESITE IOPPO OBRAZAC DO KRAJA FEBRUARA

Uprava prihoda podsjeća poreske obveznike da su u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice obveznici poreza po odbitku dužni da podnesu izvještaj o uplaćenom porezu po odbitku, za isplaćene prihode (IOPPO).

19.02.2021.

Nova internet i e-mail adresa Uprave prihoda

Uprava prihoda obavještava javnost da se zbog institucionalne reorganizacije izvršene u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu državne uprave kojom je formirana Uprava prihoda internet stranica ove institucije sada nalazi na adresi: www.upravaprihoda.gov.me, kao i da se sva zainteresovana lica mogu obratiti Upravi putem zvanične e-mail adrese upravaprihoda@tax.gov.me.