Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Vijesti

24.09.2020.

Tehnička i Funckionalna specifikacija za elektronsku fiskalizaciju na engleskom jeziku

Ovdje možete pronaći Tehničku i Funckionalnu specifikacija za elektronsku fiskalizaciju na engleskom jeziku

24.09.2020.

SAOPŠTENJE: Od početka godine naplaćeno skoro 706 miliona eura, plan po rebalansu budžeta premašen za 24 miliona eura, od AD “Montenegro Airlines” Podgorica naplaćeno 10 miliona eura duga po osnovu poreza i doprinosa na zarade

Tokom ljetnje turističke sezone, odnosno od juna do avgusta 2020. godine, Poreska uprava je ostvarila ukupnu naplatu poreskih prihoda u iznosu od 276.559.845,56 €, čime je, uprkos lošoj turističkoj sezoni, ulažući maksimalne napore da održi kontinuitet naplate prihoda, plan po rebalansu budžeta za ovaj period, koji je iznosio 253.008.944,01€, uspjela da premaši za 23 miliona eura, odnosno 9 procenata.

22.09.2020.

PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA I POSTUPKU OBNAVLJANJA POTVRDE O NEDOSTUPNOSTI USLUGE PRISTUPA INTERNETU I NAČINU SPROVOĐENJA PROVJERE DOSTUPNOSTI USLUGE PRISTUPA INTERNETU NA LOKACIJI NA KOJOJ PORESKI OBVEZNIK OBAVLJA DJELATNOST

Ovdje možete pronaći Pravilnik o postupku izdavanja i postupku obnavljanja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu i načinu sprovođenja provjere dostupnosti usluge pristupa internetu na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost koji je u nadležnosti Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, a u vezi sa projektom elektronske fiskalizacije koji se sprovodi u cilju obezbjeđivanja preduslova za primjenu Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

21.09.2020.

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA - Treći set Često postavljanih pitanja

U cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, shodno Zakonu, podzakonskim aktima i Tehničkoj i Funkcionalnoj specifikaciji, ovdje možete naći treći set često postavljanih pitanja, koja se na nedjeljnoj osnovi dopunjavaju, radi edukacije i informisanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa:

15.09.2020.

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA - Drugi set Često postavljanih pitanja

U cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, shodno Zakonu, podzakonskim aktima i Tehničkoj i Funkcionalnoj specifikaciji, ovdje možete naći drugi set često postavljanih pitanja, koja se na nedjeljnoj osnovi dopunjavaju, radi edukacije i informsanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa.

11.09.2020.

Područne jedinice Poreske uprave i CRPS od ponedjeljka počinju rad sa strankama

Obavještavamo vas da će od ponedjeljka, 14.09.2020. godine, područne jedinice Poreske uprave i Centralni registar privrednih subjekata, u nastojanju da privrednicima izađu u susret i obezbijede veću dostupnost pri pružanju administrativnih usluga, početi rad sa strankama, uz poštovanje preporučenih mjera za prevenciju širenja zarazne bolesti COVID-19.

09.09.2020.

SAOPŠTENJE: U avgustu naplaćeno skoro 100 miliona eura, plan premašen za 5 miliona eura

Poreska uprava je tokom avgusta 2020. godine ostvarila bruto naplatu od 96.774.389,47€, što je 5 miliona eura iznad plana za avgust izrađenog po rebalansu budžeta izvršenom 24. juna 2020. godine zbog pandemije bolesti kovid19, te 10 miliona eura (9%) ispod ostvarenja iz avgusta 2019. godine.

08.09.2020.

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA - Često postavljana pitanja

U cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, shodno Zakonu, podzakonskim aktima i Tehničkoj i Funkcionalnoj specifikaciji, ovdje možete naći Često postavljana pitanja, koja će na nedjeljnoj osnovi biti dopunjavana, radi edukacije i informsanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa.

08.09.2020.

Objavljene Funkcionalna i Tehnička specifikacija za projekat elektronske fiskalizacije

U cilju obezbjeđivanja tehničkih preduslova za sprovođenje fiskalnog servisa krozu projekat Elektronske fiskalizacije, Poreska uprava objavljuje Tehničku i Funkcionalnu specifikaciju za krajnje korisnike, koje će omogućiti poreskim obveznicima da prilagode svoje sisteme za prenos podataka o izvršenom prometu, shodno Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, čija će primjena početi od 1. januara 2021. godine.

02.09.2020.

Adresa za komunikaciju s Poreskom upravom na temu elektronske fiskalizacije

U cilju što kvalitetnije i blagovremene pripreme za produkcionu fazu elektronske fiskalizacije, kao i radi pružanja podrške poreskim obveznicima tokom realizacije projekta, Poreska uprava je otvorila posebnu e-mail adresu za komunikaciju s poreskim obveznicima na ovu temu.